GS-4820A 效能更高的8GPU解決方案
 • 產品特色

  • 4U 機架型機箱
  • 支援雙 LGA2011-R3 插槽, 可搭配 Intel® Xeon E5-2600 v4/v3 處理器 
  • 支援 24個 DDR4 DIMM 插槽,最高至 3TB ECC 3DS LRDIMM
  • 支援 Single Root PCI-E Complex 與 GPUDirect RDMA 設計 
   11個PCI-E 3.0 x16 插槽 
   1個PCI-E 3.0 x8 (in x16) 插槽
  • 最高支援8個Tesla GPU 加速器
  • 支援 24個 2.5吋 熱插拔硬碟
  • 支援8個92mm 熱插拔風扇

Comments